Podelitev spričeval

petek, 12. julij 2019
Gimnazija Želimlje, Želimlje 46, 1291 Škofljica, Slovenija

Maturantom bomo maturitetna spričevala podelili 12. 7. 2019.