O zavodu

Salezijanski inšpektorat je 24. maja 2016 z Aktom o ustanovitvi zasebnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti« na novo uredil organizacijo in dejavnost dotedanjega zavoda (ustanovljenega 31. maja 1998) z novimi predpisi.

V okviru zavoda delujejo tri organizacijske enote.

↘ »Gimnazija Želimlje izvaja predvsem izobraževalni in vzgojni program splošne gimnazije ter program in vzgojo Gimnazije Želimlje. Poleg navedenih programov opravlja tudi druge dejavnosti po letnem programu dela zavoda oziroma dejavnosti, povezane s programom gimnazije« (6. člen).

↘ »Dom Janeza Boska nudi možnost za bivanje in vzgojo po načelih preventivnega sistema. Ponudba dijaškega doma obsega poleg primernega okolja za zavzeto učenje še paleto dejavnosti, ki lahko obogatijo življenje mladega človeka« (6. člen).

↘ »Majcnov dom izvaja vzgojno-izobraževalne programe za mlade, družine in odrasle, ki niso vključeni v redni šolski sistem, izvaja programe za aktivno preživljenje prostega časa, izvaja drugo izobraževanje in dejavnosti na področju vzgoje, kulture, športa, socialnega dela …”« (6. člen).

 

 

Zavod sv. Frančiška Saleškega
Direktor: Peter Polc
Želimlje 46, SI 1291 Škofljica
Davčna številka: 18346308
Telefon: +386(0)1.47.02.111
Faks: +386(0)1.47.02.109
Elektronska pošta: zelimlje@zelimlje.si
Skip to content