Želimeljske znamenitosti

Finžgarjev spomenik

Na križišču pred cekrvijo je postavljen spomenik Franu Saleškemu Finžgarju, ki je med službovanjem v Želimljem napisal roman Pod svobodnim soncem in ustanovil prvo šolo na področju današnje občine Škofljica.

Finžgarjeva šola

Zasilna šola v Želimljem je bila ustanovljena že leta 1851. Pisatelj in župnik Fran Saleški Finžgar je dosegel, da so leta 1903 zgradili novo šolsko stavbo.

Župnišče v Želimljem

V njem je v letih župnikovanja v Želimljem bival Fran Saleški Finžgar. Tu je napisal tudi roman ‘Pod svobodnim soncem’.

Cerkev sv. Petra – Vrh nad Želimljami

Gotska cerkev sv. Petra z lepimi freskami je iz 15. stoletja. Med drugo svetovno vojno je bila poškodovana, obnovljena pa leta 1950.

Cerkev sv. Vida v Želimljem

Cerkev je bila zgrajena leta 1886. V 17. stoletju so baroni Engelshausi zgradili majhno cerkvico, ki so jo pozneje nadomestili z večjo v neoromanskem stilu. Glavni oltar je naredil leta 1888 Matija Ozbič mlajši. Želimlje so sedež župnije od leta 1897.

‘Pod svobodnim soncem’

Pred leti je v naši dolini ustvarjal tudi umetnik iz Združenih držav Amerike Bernie Lavrisa. Skulptura, ki nosi naziv ‘Pod svobodnim soncem’, je postavljena na zelenici pred Domom Janeza Boska.

Barvno okno kapele Zavoda sv. Frančiška Saleškega

Zavodsko kapelo krasi barvno okno, ki ga je izdelal akademski slikar g. Metlikovič.

Gradič Nameršelj

Na robu vasi Želimlje je grad Namŕšelj. Njegovi lastniki so bili najprej grofje Orsini Blagay, kasneje do 1945 turjaški grofje, ki so imeli v njem gozdarski in upravni aparat turjaške graščine. Po vojni so se v gradu naselili gozdarji, ki so skrbeli za državne gozdove. Pomanjkljiva skrb za ohranjanje gradu je povzročila, da se grad nahaja v dokaj žalostnem stanju.

Skip to content