Salezijanci

Od leve proti desni: Ciril Slapšak, Gregor Markelc, Daniel Taabu, Tone Lipar, Peter Polc, Anton Košir, Janez Drnovšek, Gašper Otrin

Salezijanci skušajo nadaljevati don Boskovo delo – to je delo z mladimi. Kot tretja največja redovna družba v katoliški cerkvi imajo salezijanci danes 18.000 članov, ki delujejo v več kot 1.700 ustanovah in 85 inšpektorijah po celem svetu.

V Sloveniji delujejo od leta 1901. Do druge svetovne vojne so se ukvarjali predvsem z vzgojo revne mladine, za katere so ustanavljali šole, internate ter organizirali razne programe (oratoriji…). Z delom v zaporih in na ulicah so se že v prvih letih tega stoletja, pa tudi danes, posvetili tudi delu na socialnem področju.

Čas po drugi svetovni vojni jih je silil v nove oblike dela. Začeli so se preusmerjati v pastoralno delo po župnijah v domovini in zamejstvu.

Leta 1966 so v Želimljem ustanovili zasebno srednjo šolo – gimnazijo, ki je leta 1991 prerasla v prvo zasebno šolo v samostojni Sloveniji – Gimnazijo Želimlje.

V slovenski salezijanski inšpektoriji je 86 salezijancev. Poleg dela, ki ga opravljajo v domovini, delujejo tudi v Avstriji, Italiji, Kanadi in Srbiji in Črni gori.

Skip to content