Ljubezenska pesem

nedelja, 27. novembra 2022

Bruno Žižmund, dijak 3. c oddelka Gimnazije Želimlje, je dobitnik priznanja na tekmovanju za najboljšo ljubezensko pesem v Republiki Sloveniji. Na natežaju Josipine Turnograjske je zasedel 8. mesto. Čestitamo.